Discgolf

discgolf_logo-300x269Od jari do neskorej jesene je pre návštevníkov k dispozícii discgolfové ihrisko, ktoré patrí medzi prvé na Slovensku.

Discgolf je jedným z najpopulárnejších individuálnych športov s lietajúcim tanierom, pričom lietajúci tanier je nahradený lietajúcim diskom, ktorého úlohou je prostredníctvom hráča dosiahnuť cieľ na čo najmenší počet hodov. Tým cieľom je v discgolfe kovový kôš (discatcher).

Disk sa hádže z určených “odhodísk” (tee off), ktorých na lete ku košu vzdialeného v priemere 50 až 150 metrov sprevádzajú rôzne terénne prekážky (stromy, kríky, jazierko, potok, výškové prevýšenia). Víťazom je ten, komu sa podarí celé ihrisko zložené prevažne z 9, 18 alebo 27 “jamiek” odohrať na čo najmenej hodov.